Качество

Списък с ключови устройства за тестване

Възможностите включват

Оптичен спектрометър
FARO Координатна измервателна машина (CMM)
Тестер на Rockweel
Подредени ръчни инструменти, приспособления, измервателни уреди и други измервателни уреди
Оптична измервателна машина
Ултразвуков дефектоскоп
Проверете системата за визуално откриване на зрението
Тестер за опън
Магнитен детектор за дефекти на прах
Профилен проектор

ISO 9001: 2015
PPAP
Подаване на гаранция за част
Статистически контрол на процесите (SPC)
Обратно инженерство
Първа статия (FAI)
Решаване на проблем с 8D коригиращо действие
5 ЗАЩО Решаване на проблеми с коригиращи действия
Управление на одита
Калибриране

Проучвания на клиентите
Проучвания на доставчици
Контрол на документи
Ревизия на инженерни промени (ECR / ECN)
Обучение на служители
Преглед на ръководството
Превантивна поддръжка
5S управление на място

  • Quality
  • Quality
  • Quality
  • Quality